Suuruluki laskekatsed

Jahihoojakas valmistumisel on oluline harjutada suuruluki laskmist ning sooritada laskekatse.

Suuruluki laskekatse normi täitmine siledaraudsest püssist sooritatakse 35 m lasketiirus jooksva metssea silueti laskmisega. Katse jooksul sooritatakse 6 lasku, millest kaks lastakse seisvale siluetile, kaks vasakult paremale ning kaks paremalt vasakule liikuva silueti pihta. Katse loetakse sooritatuks sileraudsest püssist kui 6-st 5 lasku on tabamistsoonis (50 cm. ring).

Suuruluki laskekatse seisvale siluetile sooritatakse sileraudsest püssist 35 m. tiirus ja vint ning kombineeritud jahirelvadest 50 m.tiirus. Seisva silueti laskekatse sooritanul laskuril osalemine ühisjahis kütina ei ole lubatud.

Suuruluki laskekatse Jahivintrelvast ja kombineeritud relvast sooritatakse 50 m lasketiirus. Katse loetakse sooritatuks kui 6-st lasust 5 on tabamistsoonis (34 cm. ring). Jahivintrelva laskekatsetel ja treeninglaskmistel on kasutuses elektrooniline tabamuste lugemise süsteem.  Kasutada on lubatud  nii täismantel kui poolmantel  kuulitüüpe.

Katsete sooritamiste arv ei ole piiratud, juhul kui esimene katse ebaõnnestus.

Katse sooritamisel antakse jahimehele Eesti Jahimeeste Seltsi poolt väljastatud suuruluki laskekatse tunnistus kehtivusega kaks aastat. Katse sooritamiseks on vajalik kaasa võtta relvaluba. Katse sooritatakse kas isikliku või sooritaja kasutuses oleva jahirelvaga ning kindlasti peab kaasas olema vajalik laskemoon. Enne katse sooritamiseks peab jahimees kinnitama oma allkirjaga kõikide ohutusnõuete teadmist ja täitmist. Lasketiirus liikudes peab olema vintrelv tühjaks laetud ja lukk avatud asendis ning kahe- ja kolmeraudne relv peab olema lahti murtud ja tühjaks laetud. Samuti peab relvalt laskekatse sooritamise ajal olema eemaldatud kanderihm. Mitte mingil juhul ei tohi relva (ka tühjaks laetuna) suunata inimeste või elusolendite poole. Laskur peab katset sooritades kasutama kuulmiskaitsmeid. Sileraudse laskekatse tulemuste kontrollimise ajal on „kuivtreeningute“ tegemine keelatud.

Laskekatseid sooritatakse ainult kesktule laskemoonaga ja vintraudsest elektroonilisse siluetti poolmantel või täismantel kuulidega.

Treeningutel on ääretule relvade/padrunite kasutamine lubatud.

Suuruluki laskeraja kasutamise hinnad on järgmised:

  • laskekatse ühest relvast (6 lasku)  15 €
  • laskekatse kahest eriliiki relvast (6+6 lasku) 25 €
  • laskekatse seisvale siluetile (6 lasku) 15 €
  • korduskatse ühest relvast  10 €
  • püssi optika “pealelaskmine”  15 €
  • 6 lasku treeningut (kaks seisvat ja neli Jooksu) 5 €
  • 10 lasku seisvat või jooksvat 5€

Laskekatsete vastuvõtuajad: alates 1. aprull 2023

  kolmapäev  12.00-17.00     ( eelnev kokkulepe)

  neljapäev     12.00-17.00    ( eelnev kokkulepe)

Suuremal  seltskonnal (alates 5 kütti) võimalik bronnida ka teisi aegu.

Vajalik on eelnev täpsem ajaline kokkulepe tel.50 28951  Kontakt ja tiiru asukoht SIIT